ARISTON 10L

ARISTON 10L NM

Споредба

Опис на производот

единствен бојлер кој може да работи на висок притисок
(не е потребна мешалка за вода(чешма) на низок притисок со 3 отвори/црева