METALAC 8

bojler METALAC 8L INOX

Споредба

Опис на производот

опција за НИСКА или ВИСОКА монтажа

работи на низок притисок