max hd3306

fen MAX HD3306

Споредба

МКД 590

Опис на производот

Мoќнoст:1600W
Темпераурни нивоа:2
Копче за ладен впздух
Кука за закачување